zeilen op het ijsselmeer, zeilen op een lemsteraak, bedrijfsuitje, relatiebeheer, teambuildingzeilen op het ijsselmeer, bedrijfsuitje, relatiebeheer, teambuilding
Compleet verzorgde dagtochten op luxe platbodemjacht.
Zet ook eens een zeiltje bij met uw  relaties of managementteam  en vaar wel bij een frisse wind.
 
 
direct contact

home

over ons

arrangementen

catering

prijslijst

beschikbaarheid

boekingsformulier en algemene voorwaarden

uitrusting

vaargebied

plattegrond

contact en info

foto galerie

stichting de Oppepper

IJsselmeerbegrafenis

links en sponsors

meer zeilen

FLATBOTTOMSAILING FROM VOLENDAM    PLATTBODENSEGELN AUS VOLENDAM
        KUILVISSEN

 

           

             Slechts éénmaal per jaar wordt door de Vereniging Zeil Visserij een uniek ambacht in stand gehouden. Wanneer dit zal plaatsvinden kunt u vinden in onze agenda, zodra dit bekend is. Onze agenda kunt u vinden door hier op het vetgedrukte woord agenda te klikken. Exclusief kunnen wij u aanbieden dit in levende lijve te aanschouwen. Lees onderstaand stuk, wat bijna letterlijk geciteerd is vanaf de website van de stichting Garnkwak en meld u aan middels de hyperlink onder aan deze pagina. De stichting Garnkwak (www.garnkwak.nl) beheert de VD172, een Volendammer kwak, één van de deelnemende botters.

             

Oude zeilvisserij herleeft tijdens Kuilstrijd

Eeuwenlang trokken Zuiderzeevissers er bij nacht en ontij op uit om hun, soms karige, dagelijks brood op het water te verdienen. Belaagd door stormen of lamgelegd door windstiltes deden zij hun zware werk op een deinend schip, trekkend aan het breed uitgespannen kuilnet. Een vrij, maar hard bestaan zoals wij ons dat vandaag de dag nog nauwelijks kunnen voorstellen.

         

Om het vissen met zeilschepen en de kennis die daarvoor nodig is niet helemaal in de vergetelheid te laten raken, treft een groep botterliefhebbers elkaar eenmaal per jaar in de haven van Volendam. Op de derde zaterdag van augustus biedt De Vries Business Charters u de mogelijkheid deze authentieke wijze van vissen van dichtbij te aanschouwen. Speciaal voor het publiek zal op deze dag overdag worden gevist en vaart de Isalania een aantal keren uit om op de motor manoeuvrerend tussen de zeilvissende botters u te laten zien hoe de visserij in vervlogen tijden werd beoefend.

       kuilvissen            kuilvissen            kuilvissen

          (ets en foto's: Peter Dorleijn) 

Nadat het evenement jarenlang op particulier initiatief dreef, is de organisatie drie jaar geleden in handen gekomen van de speciaal hiervoor opgerichte Vereniging De Zeilvisserij. Bij hoge uitzondering verleent het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de deelnemers een ontheffing om nog eenmaal per jaar op traditionele wijze met de kuil te kunnen vissen. Want deze vangsttechniek is op het IJsselmeer sinds 1970 verboden omdat de kuil een niet-selectief vistuig is dat alles vangt wat voor de opening komt, ook ondermaatse vis. Onder de vissersbevolking ontstond destijds grote verdeeldheid over het gebruik ervan. Al sinds de Middeleeuwen hebben niet-kuilvissers zich verzet tegen het gebruik van het grote kuilnet. De ‘Kuilstrijd’ loopt als een rode draad door de geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Vóór de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 was met name de grote Volendammer vloot afhankelijk van de kuilvisserij.

              kuilvissen hedendaags             kuilvissen hedendaags             kuilvissen hedendaags 

Men kende verschillende vormen van kuilvissen, waarbij het net, dat diep genoeg in het water moet blijven hangen, door één, dan wel door twee botters werd voortgesleept. In het laatste geval sprak men van de ‘wonder-‘ of ‘moordkuil’ omdat er zoveel mee gevangen kon worden. Het meest bekend is de dwarskuilvisserij, waarbij het schip dwars op de wind wegdrijft en het net wordt opengehouden door een dwarsscheeps uitgestoken boom. Deze vangsttechniek, die zich zeer goed leent voor de palingvanst, vond na de Afsluiting algemeen ingang op het IJsselmeer. Ook de botters die straks deelnemen aan de Kuilstrijd vissen op deze manier. Het vissen gebeurt bij voorkeur ’s nachts, wanneer de paling zich gemakkelijker laat vangen. Een trek duurt circa drie uur. Om voldoende trekkracht te ontwikkelen wordt veel zeil gevoerd. Zo’n vissende botter onder vol tuig met kluiver, fok, grootzeil en bezaan is een prachtig gezicht. Nadat het net aan boord getrokken en geleegd is, wordt het opnieuw uitgevierd voor een volgende trek.

                         kuilvissen tegenwoordig              kuilvissen tegenwoordig              kuilvissen tegenwoordig 

Het verkrijgen van de vaardigheid om in het pikkedonker op een slingerend schip netten en zeilen te hanteren en bovendien te voelen of het net goed grond houdt, is een moeizaam proces. Ook het verwerven van een goed kuilnet met toebehoren is tegenwoordig een probleem. De amateur-visser doet er verstandig aan zichzelf het netten boeten aan te leren omdat er nog maar weinigen zijn die dit ambacht beheersen en de netten nu eenmaal gemakkelijk kapot kunnen gaan. In Spakenburg is ’s winters een groepje actief dat onder leiding van een oud-visser de eigen netten repareert. Op deze wijze blijven veel ambachtelijke vaardigheden bestaan die anders zeker verloren zouden gaan. Als binnenkort de schepen in de haven van Volendam hun netten in de mast te drogen hangen en hun vis aanbrengen in de afslag, komt het verleden van deze oude vissersplaats weer op tastbare wijze tot leven.

                       overdag net binnenhalen                       overdag net binnenhalen 

                                                            kuilvissen 

Kijken naar de kuilvisserij (ergens in augustus):

 

Opstapkosten:                                                                                € 12,-- p.p. incl. kopje koffie/thee

Exclusieve (groeps)reservering met eventuele catering mogelijk!

Frisdrank, bier of wijn:                                                                   € 1,50 per consumptie

Kopje koffie/thee of flesje water:                                                  € 1,00 per consumptie

Huur zeiljack:                                                                                  € 5,--

Huur reddingsvest:                                                                         € 5,--

Afvaartijden:                                                vooralsnog                12:30 uur en 14:30 uur

 

bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW

 


           

            naar agenda:               naar "agenda"                       (klik op de zeilen)   

 

aanmelden:                aanmelden kuilvissen via e-mail                      (klik op de zeilen)   

 

            terug naar arrangementen:                (terug) naar "arrangementen"                      (klik op de zeilen)   

 
 

 

 
 
 

De Vries Business Charters, Aletta Jacobslaan 60, 1442 AH PURMEREND, telefoon  0651 – 12.40.91, e-mail info@dvbc.nl

 
 
(terug) naar homepage